Avgiftning och abstinensbehandling

Måvikens rehabcenter erbjuder 5 platser frivillig behandling för kvinnor och män fr 18 år som har behov av avgiftning eller få hjälp mot abstinens besvär/symtom. Boende under behandlingen är i eget rum med dusch, toalett och TV.
Personalens synsätt är holistiskt och ser varje människa som unik utifrån sina förutsättningar. Varje klient får en egen läkarbedömning där en personligt anpassad behandling ordineras. Sjuksköterska genomför behandling och övervakar klientens hälsa. Läkare och sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Läkaren kommer schemalagt till enheten och utöver det vid behov.

Enheten står under HSL lagstiftning, öppen hälso- och sjukvård och är registrerad hos Socialstyrelsen, yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Vid abstinensbehandling är bensodiazepiner vårt förstahandsval. Det är den enda preparatgrupp med dokumenterad effekt vid ospecifika abstinenssymtom och verkar förebyggande mot abstinenskramper och delirium tremens.
Symtomstyrd medicinering, det vill säga när klientens objektiva och subjektiva abstinenssymtom ligger till grund för dosering av bensodiazepiner, är att föredra. Det bidrar till att betydligt lägre doser av bensodiazepiner behöver användas än vid schemalagd dosering. Måvikens rehabcenter använder alltid individuellt anpassas symtomstyrd medicinering.
Preparatens beroendepotential är vid kortvarig abstinensbehandling inte ett problem, men kan bli det vid upprepade behandlingar, detta beaktas hos oss och med behandlande läkare.

Långvarigt intag av alkohol med eller utan dålig näringstillförsel, leder till låga B-vitamin nivåer vilket kan ge upphov till kliniska symtom, i samband med alkoholabstinens. B-vitamin ges därför till alla klienter med alkoholabstinens.
Beredskap finns för behandling vid delirium tremens i väntan på ambulans. Med den aktiva behandlingen baserad på varje enskild individ är målsättningen att förebygga uppkomst av delirium tremens. Ett av verktygen som används där är CIWA-Ar skalan och ordinerad tillsyn och kontroller.

Med en väl fungerande vårdkedja med behandlingsrutiner och tillgång till läkare och sjuksköterska som följer klientens tillstånd, ökar möjligheterna att klara fler klienter med allvarliga abstinenstillstånd i öppen vård.

Studiebesök/bokning

Sjuksköterska
0613 – 211 66
sskexp@maviken.nu

Verksamhetschef
0613-211 66
verksamhetschef@maviken.nu