Konvalescens

Vi erbjuder frivillig konvalescens för män och kvinnor över 18 år i ett alkohol/drogberoende där det ibland även finns lättare psykisk störning s.k. dubbel diagnos.

Måvikens Huvudbyggnad tillhandahåller totalt 25 platser. 21 platser för konvalescens varav 6 platser på nedre plan som är handikappanpassade för rullstolsburna klienter. Dessa rum är utrustade med egen toalett/dusch samt höj/sänkbar säng. På övre plan finns 11 platser att tillgå, 9 enkelrum samt 2 dubbelrum för par. Alla rummen har egen toalett/dusch samt höj/sänkbar säng och det finns även ett gemensamt duschrum i korridoren. För den som har gånghjälpmedel är det fullt möjligt att även bo på övre plan då vi har hiss mellan våningsplanen.
Huvudbyggnaden har även 5 platser för frivillig avgiftning enl HSL med egna rum innehållande TV och dusch (se Avgiftning- och abstinensbehandling.

I byggnaden finns även vårt kök med matsal, terapilokal för kreativitet, kontor och olika samlingsrum som används för enskilda samtal, lektioner, grupper, sinnesrostunder och trivselaktiviteter.

SPECIELLA KOMPETENSOMRÅDEN

Måviken har en personalgrupp bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, mentalskötare, alkohol- och drogterapeuter, Socionom mm med lång erfarenhet i yrket av människor i kris och sjukdom. Vi kan därför ta emot klienter som både kräver kunskaper av handikapp, somatisk sjukdom, psykiska åkommor som kan kräva medicinering eller missbruk med komb av andra diagnoser. 

En del klienter har svårt att klara av andra behandlingshem men passar bra in hos oss då vi har utrymme i våra genomförandeplaner för olika förmågor. Det är alltifrån enbart stödjande insatser till en genomförandeplan innehållande lågintensiv behandling för missbruk. Klient är fullt delaktig i sin genomförandeplan.

Avd Konvalescens-, lågintensiv behandling och stödboende

Måvikens rehabcenter erbjuder frivillig konvalescens alt lågintensiv behandling. Vi har individuellt anpassade insatser som utförs med respekt för klientens förmåga utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt enligt överenskommelse och avtal.

Personalens synsätt är holistiskt och ser varje människa som unik utifrån sina förutsättningar. Klienterna kan vara i ett alkohol/drogberoende, eller ha annan problematik med behov av stöd, motivation och hjälp i vardag- eller för stöd i återgång till samhället. De kan på denna avdelning även ha lättare psykisk diagnos och s.k. dubbel diagnos. Här tar vi emot kvinnor, män och par.

Konvalescensavdelningen är upplagd utifrån veckoschema med fastställda temastrukturer med hänsyn till individens förmåga och avtal. Genomförandeplan kan innehålla:

 • Fysiska aktiviteter inne eller ute utifrån väder och årstid
 • Grupp: Droglära/teman
 • Ärenderesor
 •  Kreativ verksamhet
 • Sinnesrostund
 • Enklare hushållssysslor som att sköta disk, koka kaffe, köksvecka, lokalvård, fördelas mellan klienterna utifrån varje enskild klients förmåga
 • Klienten deltar i ansvaret att hålla rent på sitt rum, tvätta sina kläder osv. Även detta sker utifrån den enskildes förmåga att delta
 • Morgon- och kvällsmöten
 • Enskilda samtal för motivation, identifikation av personliga tillgångar och hinder – lösning på detta
 • Öronakupunktur
 • Trivselaktiviteter, kan vara att åka ut och fika, fiske, lyssna på någon som kommer till oss för att sjunga mm.
 • Ärenderesor
 • Sysselsättning i vårt utelag med vaktmästare eller husmor. Det kan med vaktmästare innebära skötsel av vår Måvikens camping (stugor och husvagnsplatser i Måviken), hamnen, badstranden, stora gräsytor och planteringar eller så kan man vara med i matlagning och kök tillsammans med vår kökschef
 • Klienten deltar i ansvaret att hålla rent på sitt rum, tvätta sina kläder osv. Även detta sker utifrån den enskildes förmåga att delta.

Vi tar kontinuerligt drogtester i form av urinstickor och alkomätare för att säkerställa en drogfri miljö.

Varje klient som kommer till konvalescensen får en kontaktperson. Dennes uppgift är att tillvarata klientens intressen samt stötta i kontakter med externa instanser och vara ett stöd under vistelsen här. Även hjälpa till med nätverksarbete om så behövs.
Varje klient erbjuds enskilda samtal. Hur ofta och hur många samtal styrs utifrån de behov som klienten har.

I samråd med klienterna är deras anhöriga välkomna hit för att hälsa på. Vi ser dock at besöken meddelas i förväg så at lämplig besökstid kan ges.

Vi återkopplar regelbundet till remittenten via telefonsamtal, skriver delrapporter och har avstämningssamtal inför hemgång.

Läkemedel

Läkemedelsbehandling som klienten är ordinerad är inget hinder för vistelsen oavsett läkemedelsgrupp. Behandlingen är egenvård under utifrån våra ordningsföreskrifter och kontrollerade former så ordinationerna följs enligt dos och tider. Enheten har sjuksköterska i tjänst dag och kvällstid med natt beredskap. Undersköterska tjänstgör nattetid.

Pris

 • SoL placering 1300-1750 kr/vårddygn beroende på innehåll i avtal
 • SoL+HSL 1750 Kr/vårddygn
 • Vid utökat omvårdnadsbehov såsom ADL-hjälpbehov: förflyttningar, dusch, kläd av- och påtagning mm 2250-2500kr/vårddygn

Studiebesök/bokning

Sjuksköterska
0613 – 211 66
sskexp@maviken.nu

Verksamhetschef
0613-211 66
verksamhetschef@maviken.nu