Välkommen till Måvikens rehabcenter

Omsorg vår hjärtefråga

Måviken har en lång tradition och hjärta i vård- och omsorg bakom sig. Rehabcentret ligger naturskönt vid en havsvik i Mjällom, Höga kusten vilket ger en trygg och vacker behandlingsmiljö fri från yttre störningar. Verksamheten har god spetskompetens och en personal med stor hängivenhet för uppdraget. 
Vi har hela Sverige som upptagningsområde.

I en naturskön och avkopplande miljö erbjuder vi på våra 3 avdelningar:

 • Avd Avgiftning för frivillig akut avgiftning-/abstinensbehandling enl HSL
 • Avd Konvalescens för män och kvinnor fr 18 år
 • Avd Parkvillan HVB-hem för kvinnor fr 18 år i missbruk-/beroendeproblematik

Miljön, kunskaperna och kompetensen på Måviken ger en trygg behandlingsmiljö fri från yttre störningar.
Finns intresse för placering för män- eller par på HVB-hem så har vi ett nära samarbete med 12&12 Behandlingshem AB. Vi kan vid önskan placera kvinnan hos oss på Parkvillan och mannen på 12&12 för att i behandlingens sista del sammanföra paret på 12&12 för parbehandling. Kom med önskemålet så ger vi lösningen!
Placeringar sker med stöd av SoL, LVM §27 och vi tar även på uppdrag landstingsremisser från psykiatrin i specifika fall.

Måviken presentation

Måviken är ett hem med 3 avdelningar för olika vård- och behandlingsbehov. Verksamheten drivs i Aktiebolagsform med lagstadgad bolagsstyrelse, org nr: 556852-9845.
Aktiebolagets ägare är Gerdins Healthcare som ingår i Gerdin group (koncern) och Per Bjuhr som även äger 12&12 Behandlingshem AB sedan 1 nov 2003.

Styrelse/vårdgivare:

 • Fastställer övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt följa upp och utvärdera målen kontinuerligt
 • Ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för verksamheten är ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser och som säkerställer kvaliteten
 • Ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande
 • Organiserar och säkerställer att verksamheten tillgodoser kraven på hög klientsäkerhet och god kvalitet av behandling och vård, samt främjar kostnadseffektivitet.

Våra 3 avdelningar

 • Huvudbyggnaden - Konvalescens
  Vår avd erbjuder Konvalescens med 25 platser för män- och kvinnor över 18 år. På enheten får varje klient en egen bedömning med en personligt anpassad vårdplan som ordineras av sjuksköterska i samråd med placerare och klient. Sjuksköterska genomför behandling och övervakar klientens hälsa. Sjuksköterska finns tillgängliga dygnet runt. Klientens läkarkontakter sker via hemortens ordinarie patientansvarige läkare och vid akuta fall använder vi reguljära sjukvården. Enheten bedriver öppen hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå, Båda enheterna är registrerade i Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsregister.
 • Huvudbyggnaden - Avgiftning
  Vår avd Avgiftning-/abstinensbehandling erbjuder akut frivillig avgiftning med 5 platser. Här får klienten ett individuellt ordinerat avgiftningsprogram av läkaren. Sjuksköterskan övervakar och behandlar klienten. Läkare- och sjuksköterska är tillgänglig dygnet runt.
 • Parkvillan
  Vår avd Parkvillan är ett HVB-hem (7 Kap 1§ SoL) för kvinnor fr 18 år i missbruks- och beroendeproblematik. Vi bedriver vår behandling med fast dagsschema enligt 12-stegsfilosofin som grund med inslag av MI, lösningsfokuserat, KBT och miljöterapeutiskt. Vi har hela landet som upptagningsområdet. Placeringarna sker med stöd av lagstiftning enligt SOL. Vi har 8 primärplatser och 5 utslussplatser.