Parkvillan HVB-hem för kvinnor

Målgrupp

I Parkvillan bedriver vi en HVB-verksamhet för kvinnor fr 18 år i missbruk-/beroende. Vi har 8 primärplatser och 5 utslussplatser, enl. 7 kap 1§ SoL.

Ideologi

Vi ser holistiskt på beroendesjukdomen, som påverkar individen fysiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt. Vi tror inte att det bara räcker med att sluta dricka för en bestående nykterhet utan att det krävs en livsförändring i attityder, hantera situationer och känslor, värderingar mm.

Verksamheten ska baseras på en gemensam grundsyn, där:

 • Alla människor har lika värde
 • Varje människas egenansvar och förmåga att ta ansvar och göra sina egna val skall tillvaratas och respekteras
 • All kontakt människor emellan skall baseras på respekt och omtanke
 • Alla handlingar skall syfta till att gagna verksamhetens idé och ska präglas av uppriktighet, ärlighet och öppenhet.

Mål

Klienten ska i en trygg och professionell miljö få...

 • Ökad insikt och kunskap om sin beroendesjukdom
 • Lära sig hantera sin sjukdom/problematik och må bättre
 • Vid behov förbättra sin problemlösnings- och kommunikationsförmåga
 • Skapa en meningsfull sysselsättning/fritid
 • Bevara och utöka sitt sociala nätverk
 • Få förståelse om sitt eget ansvar för sin sjukdom och val av ageranden
 • Få med en slutlig utvärdering efter avslutad behandlingstid med förslag på eftervård/öppenvård eller annat alternativ utifrån behov.

Lokaler

Parkvillan är en renoverad disponentvilla där man bor i Fas 1. Villan rymmer kontor, lektionssal, kök, trivselrum med TV, 8 enkelrum varav 6 har egen dusch och toalett. I vår huvudbyggnad finns matsalen, terapi/aktivitetslokal mm.

» Läs mer på sida 2 - Vår metod och behandlingsplan