Personal

Per Bjuhr
VD

Viktoria Vennström
Verksamhetschef

Linda Andersen
Föreståndare Parkvillan


MAS

Therese Teglund
Programansvarig Parkvillan

Tomas Ståhlberg
Kökschef

Helen Bylund
Administration

 
 

All personal är utbildad för sina uppgifter. Utbildningar som finns i vår personalgrupp är:

Sjuksköterska, distriktssköterska, leg läkare, undersköterska, alkohol- och drogterapeut, Socionom, Interna och externa utbildningar i Kriminalvården: Verksamma pedagogiska förhållningssätt, specifikt i samband med arbete med ungdomar, Utvecklingspsykologiska grunder och psykisk ohälsa - maskulinitet kopplad till våldsutövning, missbruks- och beroendeproblematik, div ledarskapsutbildning, Olika strukturerade samtalsmetoder som KrimStics (Strategic Training Initiative in Community Supervision) och MI, Kriminal-vårdens grundutbildning- KRUT, Religion A och B, Pedagogik, Sociologi,Behandlings-pedagog barn& ungdom 3år Högskola, Motivatör (Jelinek). Kriminalitet som livsstil 10 p
Kvinnovetenskap, Dipl. A-terapeut 3år (Bergströms kunskapsföretag AB),
Kriminalitetsprogrammet steg 1 och 2 (Gunnar Bergström), ASI-utredningsutb, ROS/IDAP, Kriminalvården, Cert NADA akupunktör, Alkohol och drogterapeut, Beroendepersonligheten med Craig Nakken, MI - Comittment Consulting Scandinavia AB
KBT-Kay Nyström Bollnäs KBT mottagning, REPULS-Repuls AB, Klientbemötande- Tobias Sahlin Nämndemansgården, Hjärt och lungräddning, Internutbildning KBT, Neuropsykiatri – omfattande grundutbildning inom det neuropsykiatriska spektrat, ADHD, ADD, DAMP, Aspergers syndrom, autism samt Tourettes syndrom, MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa, ”Förebygg och bemöt ett utagerande beteende” – Durewallmetoden, Utbildning brandskydd- och säkerhet, Distriktssköterska med förskrivningsrätt, Socialrätt 15 p
Psykologi A och B 40 p, Psykologi C, Sociologi 30 p, Barn och ungdomars liv och hälsa 10 p, ASI-utbildning, grundläggande KBT, behandlingsassistentsutbildning, NADA-Öronakupunktur, div ledarskapsutbildningar, Mentalskötare, Dipl Relationsterapeut, Humanistiskt lärcentrum (pågående), ”The Human Element mm

Handledning:

Vi har 1 gång i månaden extern handledning av leg psykolog. Handledningen är utformad efter behov som bestäms av handledare tillsammans med personal och kan innefatta tex ärendehandledning, metod och bemötandefrågor mm. Vi har även grupphandledning internt där vi i strukturerad utbildning- alt samtal går igenom metoder, klient- och konflikthantering, samarbetsklimat mm. Syftet är kunskapsinlärning samt att arbetet ska bli lättare, skapa möjlighet till reflektion och ta tillvara kunskap. Kort sagt att utvecklas i sitt arbete!