Så här arbetar vi på Parkvillan

Metod

Vi arbetar utifrån teorier som
kompletterar varandra.

 • Som grund har vi 12-stegsfilofosfin* för identifikation, gemenskap och personlig utveckling.
 • MI – en samarbetsinriktad och
  personcentrerad form av guidning för att
  locka fram och stärka motivation till
  förändring
 • Lösningsfokuserat för vikten av att förändra idag det som inte fungerar
 • KBT för de klienter som lider av ångest, depression eller negativa tankemönster
 • Miljöterapi genom att förstärka befintliga resurser i samspelet mellan klienter och övrigt nätverk.
 • ASI

Parkvillan är en vacker disponentvilla som totalrenoverades 2010. Vi ligger vackert kustnära och bjuder ett natursceneri utöver det vanliga.

*12-stegsprogrammet/Minnesotamodellen är en profession som rekommenderas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Det centrala i 12-stegsprogrammet är at beroendet är en kronisk men behandlingsbar sjukdom.

På Parkvillan arbetar vi med ett fastställt dagsschema innehållande:

 • Lektioner
 • grupper
 • enskilda samtal med fokus på individens behov
 • speglingar i grupp och enskilt
 • morgon- och kvällsmöten, självhjälpsmöten på NA och AA
 • fysiska aktiviteter
 • trivselaktiviteter
 • pysselverkstad

Som komplement har vi:

 • träning på beteende- och attitydförändringar
 • avslappningsmetoder
 • arbetsträning
 • social träning
 • ADL-träning
 • Kriminalitetsveckor enligt Kriminalitetsprogrammet, Gunnar Bergström
 • Öronakupunktur

Kontaktperson och behandlingsplan

Alla klienter får en egen kontaktperson som ansvarar för klienten under vistelsen och som ansvarar för behandlingsplan och delrapporter till placeraren.
Behandlingsplanen godkänns av klient.
För varje klient upprättats en behandlingsplan i samverkan med den enskilde och remittent. Behandlingsplanen är ett separat dokument. Planen och hur samverkan har fungerat följs upp och utvärderas. Behandlingsplanen revideras vid behov.

Behandlingsplanen anger

 • målet med behandlingen inklusive ev delmål,
 • tänkbara insatser i tidsföljd,
 • vem som ansvarar för att insatserna genomförs, och
 • när och hur en uppföljning ska göras.

Behandlingstid

Vi har en individuellt anpassad vårdtid och är alltid villiga att diskutera olika lösningar.

På Parkvillan är det generellt:
Fas 1 - Primärbehandling 3 månader
Fas 2 - Halvvägshus individuell
Fas 3 - Utsluss med stödbehandling individuell
Det är inte alla som har behov av alla faser utan klarar sig med Fas 1 om det finns en strukturerad eftervård på hemorten. Vi har även en del klienter som har växelvård under senare delen av behandlingsperioden.

Kost och aktiviteter

Vi erbjuder hemlagad, näringsriktig kost till våra klienter som tillagas av vår kökschef. Han har även kompetens för diet- och specialkost vid läkarutlåtande.
Vi har olika inom- och utomhusaktiviteter och meningsfulla sysselsättningar i vårt schema.

» Gå till sida 3 och läs om faserna i behandlingen