Parkvillan - Fas 1, 2 och 3

Vi erbjuder behandling i 3 faser.

Fas 1, Primärbehandling, 3 mån

I denna fas ingår obl. Dagsschema innehållande lektioner 3 dgr/vecka, grupptid 2 dgr/vecka, individuella arbeten, enskilda samtal med kontaktperson 1 gång/vecka, fys- och trivselaktiviteter, 2 självhjälpsmöten/vecka, kreativ verksamhet, enkla avslappnings- och mindfullnessövningar, matlagning, morgon- och kvällsmöten och husmöte 1 gång/vecka.
Lektionerna grundar sig på 12 rullande veckoteman och grupptiden utgår från veckans tema, redovisningar alt behov.
I kreativa verkstaden har vi akvarellmålning, akrylmålning, vävstuga, sömnad, lera, pynt eller efter önskan och behov.
Enskilda samtalen sker med kontaktpersonen eller annan i behandlingen med MI, lösningsfokuserat eller 12-stegsfilosofin som grund. Vi kan också erbjuda enskilda KBT-vägledande samtal för de klienter som har behov under generellt Fas 2 och 3.

Fas 2, Fördjupad behandling (behandlingstid individuell)

I denna fas ingår: lektioner, grupptid, enskilda kontaktmannasamtal, egna arbeten, morgon- och kvällsmöten, fys- och trivselaktiviteter, 2 självhjälpsmöten/vecka, kreativ verksamhet, enkla avslappnings- och mindfullnessövningar, matlagning, husmöte 1 gång/vecka. I denna pågår utifrån behov enskilda KBT-samtal, processveckor t.ex. 4:e stegsvecka, fördjupad skamvecka alt kriminalitetsvecka. I denna fas har också klienterna 1-2 praktiska arbetsdagar med enklare utomhussysslor.

Fas 3, Utsluss (behandlingstid individuell)

Behandlingsplan utifrån individens behov, önskan och enligt överenskommelse. Den kan innehålla växelvis boende för långsam utsluss till hemkommunen. Planering för sysselsättning såsom arbete, studier etc., fortsatta enskilda samtal och deltagande i viss del av dagsschemat.

Det kan ingå växelvård under behandlingens senare del vid behov och överenskommelse.

» Gå till sida 4 och läs mer om vår personal och handledning