Parkvillan - Personal och handledning

Personal

Vår behandlingspersonal har utbildningar, fortbildningar och lång erfarenhet av behandlingsarbete för olika beroende- och missbruksproblematik. Det innefattar även psykisk problematik, anhöriga- och barn till den beroende, kriminalitet mm. Utbildningar vår personal har är Alkohol- och drogterapeut, Socionom, Interna och externa utbildningar i Kriminalvården: Verksamma pedagogiska förhållningssätt, specifikt i samband med arbete med ungdomar, Utvecklingspsykologiska grunder och psykisk ohälsa - maskulinitet kopplad till våldsutövning, missbruks- och beroendeproblematik, div ledarskapsutbildning, Olika strukturerade samtalsmetoder som KrimStics (Strategic Training Initiative in Community Supervision) och MI, Kriminal-vårdens grundutbildning- KRUT, Religion A och B, Pedagogik, Sociologi,Behandlings-pedagog barn& ungdom 3år Högskola, Motivatör (Jelinek). Kriminalitet som livsstil 10 p
Kvinnovetenskap, Dipl. A-terapeut 3år (Bergströms kunskapsföretag AB),
Kriminalitetsprogrammet steg 1 och 2 (Gunnar Bergström), ASI-utredningsutb, ROS/IDAP, Kriminalvården, Cert NADA akupunktör, Alkohol och drogterapeut, Beroendepersonligheten med Craig Nakken, MI - Comittment Consulting Scandinavia AB
KBT-Kay Nyström Bollnäs KBT mottagning, REPULS-Repuls AB, Klientbemötande- Tobias Sahlin Nämndemansgården, Hjärt och lungräddning, Internutbildning KBT, Neuropsykiatri – omfattande grundutbildning inom det neuropsykiatriska spektrat, ADHD, ADD, DAMP, Aspergers syndrom, autism samt Tourettes syndrom, MHFA- första hjälpen till psykisk hälsa, ”Förebygg och bemöt ett utagerande beteende” – Durewallmetoden, Utbildning brandskydd- och säkerhet, Distriktssköterska med förskrivningsrätt, Socialrätt 15 p
Psykologi A och B 40 p, Psykologi C, Sociologi 30 p, Barn och ungdomars liv och hälsa 10 p, ASI-utbildning, grundläggande KBT, behandlingsassistentsutbildning, NADA-Öronakupunktur, div ledarskapsutbildningar, Mentalskötare, Dipl Relationsterapeut, Humanistiskt lärcentrum (pågående), ”The Human Element mm. Vi har även tillgång till personal i vår Huvudbyggnad som har utbildningar och lång yrkeserfarenhet som sjuksköterska, distriktssköterska, leg läkare, undersköterska mm.

Handledning, övrig kompetens

Vi har 1 gång/mån extern handledning med extern leg psykolog i klientärenden och metodik.
I övrigt har vi i verksamheten tillgång till sjuksköterskor, undersköterskor och konsultläkare.

» Läs mer om var vi finns, priser och hur du når oss