Stödboende

Vi tillhandahåller stödboende för period utifrån avtal. Insatser i vårt stödboende utförs med respekt för klientens förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och sker utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Målsättning är att ta tillvara och komplettera klientens förmåga och kraft att bibehålla och utveckla de egna resurserna utifrån individens förutsättningar och önskemål, så att klienten kan uppnå goda levnadsvillkor och kunna leva ett självständigt liv.

Klienterna som får vård, stöd och omsorg ska uppleva:

 • att de bemöts med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet
 • har ett avgörande inflytande på insatsernas innehåll och utförande
 • känsla av trygghet
 • möter kompetent personal som klienten är bekant med och har förtroende för
 • lever ett värdigt liv och känner välbefinnande

Klientens personliga integritet ska beaktas i alla situationer och av alla medarbetare. Vi erbjuder klienten en drogfri naturskön miljö med daglig struktur, hjälp och träning med ADL och ger möjligheter till aktiviteter i det dagliga livet.

Boende

Klienten kan bo i ”Villan” som ligger beläget på området där Måviken rehabcenter bedriver all behandling. Villan består av totalt 6 rum där klienten bor enskilt eller i parrelation. De har gemensamt kök, vardagsrum, altan, tvättstuga och trädgård.
Eller så bor klienten i vårt stugområde. Det är stugor med egen dusch, TV och litet kök alt stuga med dusch i gemensamt utrymme.

Program-/sysselsättning

I stödboendet är det ett individuellt program utifrån klientens förmåga, önskan, avtal och beställning. Alla klienter i stödboendet har tillgång till personal dygnet runt och får en tilldelad kontaktperson som ansvarar för genomförandeplan, utvärderingar av perioden och som främsta kontakt mot placeraren.
Utifrån klientens förmåga planeras för ett ev dagsschema som kan inkl ngn form av sysselsättning, kost och ekonomi.
Klienten kan ingå i vårt utelag med vaktmästare eller husmor. Det kan med vaktmästare innebära skötsel av Måvikens camping (stugor och husvagnsplatser i Måviken), hamnen, badstranden, stora gräsytor och planteringar, lättare fastighetsskötsel eller så kan man vara med i matlagningen och kök tillsammans med vår husmor som handleder och lär ut matlagning, planering och sund kosthållning.
Vi har även haft klienter som fått arbetspraktik på närliggande företag i området. Kravet är att klienten är funktionell för arbetsuppgifterna.

Klienten har möjlighet att få stöd i tex:

 • kosthållning och planering för denne
 • planering för sin ekonomi
 • hjälp med fysiska behov
 • hjälp med myndighetskontakter
 • stödsamtal
 • stöd i relationer och sociala sammanhang
 • kan ingå i grupp och enklare lektion för ett ev missbruk
 • hjälp och stöd från våra sjuksköterskor och konsultläkare
 • hjälp med kontakt och planering för transport till sjuk- och tandvård