Substitionsbehandling på Måvikens rehabcenter

Vi tar på vår Huvudbyggnad emot klienter under substitutionsbehandling där ansvarig läkare tillhör hemortens LARO-program. Behandling bedrivs hos oss genom sjuksköterskor via hemklinikens ordinationer. Vår verksamhetschef/sjuksköterska tar vid inskrivning emot information med klientens ordination från substitutionsprogram. Substitutionsläkemedel hämtas ut av godkänd personal från Måvikens rehabcenter (personal listad hos Apoteket). Delas ut av sjuksköterska hos oss i angiven dos och på angiven tid. Vi följer angiven behandling och meddelar avvikelser till ansvarig substitutionsmottagning (LARO-mottagning). Vi meddelar de läkemedel klienten har med sig till oss och så även vid avresa meddelas medföljande dos om klienten själv har lov att ta med sig preparatet själv. Detta av säkerhetsrisk.

All medicinhantering hos oss följer ”Läkemedelshantering, råd och anvisningar för kommuner och landsting inom öppen och sluten hälso- och sjukvård i Västernorrlands län, 2013”. Vi har låst medicinrum där klientens medicin hanteras av våra sjuksköterskor.

Ändringar el tillägg av andra mediciner under placering för klienter under substitutionsbehandling sker endast genom psykiatriläkare i klientens hemkommun