Kvalificerad utredning

Vi ombesörjer kvalificerad utredning enl avtal vid önskan och behov med leg. Psykolog.

Utredningsförfarande

För en kvalitativ god utredning vill vi att klienten har 1 månads dokumenterad drogfrihet. Utredningen tar 3 veckor där det ingår djupintervjuer med psykolog, iakttagelser och sammanställning. Klienten får av psykolog en återgivning med bilder och text. Under perioden sammanställs ett utlåtande som ges uppdragsgivaren.
Pris under perioden är 3250 kr/vårddygn och ersätter 3 veckor i primärfas då klienten under denna period också ingår i primärgruppens dagsschema förutom utredning.